732 876 800

Cennik

  KARNET  OPEN

KARNET BEZ PODPISYWANIA UMOWY,
BEZ STAŁYCH ZLECEŃ PŁATNOŚCI 
64 zł
64 ZŁ - KARNET OPEN - 28 dni
 
Cena dla obecnych, nowych i powracających Klientów przy zachowaniu ciągłości.
Brak opłaty za kontynuację (do 14-tu dni po dacie ważności karnetu) bądź zawieszenia (najpóźniej z ostanim dniem ważności karnetu) w kasie firmy lub zaksięgowanym wpływem na konto Fitness Club Planet spowoduje utratę ciągłości i gwarancji stałej ceny. 
Karnet OPEN uprawnia do korzystania z siłowni, zajęć fitness, rytuałów saunowych, pomiarów i analizy składu masy ciała.  * oraz jednorazowy trening wprowadzający.

Dla nowych Klientów jednorazowa opłata za wydanie karty 30 zł.
 
74 zł
74 ZŁ.- KARNET OPEN  PO PRZERWANIU CIĄGŁOŚCI - 28 dni
 
Ponowna aktywacja karnetu po przerwaniu ciągłości wynosi 10 zł.
Cena obejmuje karnet OPEN - 28 dni  (szczegóły jak w pozycji wyżej) 
 
20 zł
20 ZŁ – WEJŚCIE JEDNORAZOWE OPEN

Karnet uprawnia do korzystania z siłowni oraz zajęć fitness. 
15 zł
15 ZŁ – ZAWIESZENIE KARNETU – 4 tygodnie

Opłata za przerwę w treningach, nie tracąc ciągłości karnetu, a tym samym ceny. Okres zawieszenia to minimum 4 tygodnie lub odpowiednio więcej 8, 12… Karnet możesz zawiesić w klubie lub dokunując opłaty na konto bankowe.
Zawieszenie można dokonać najpóźniej z ostanim dniem ważności karnetu